آرشیو روزانه: آوریل 9, 2019

فعالیت بعد از ابدومینوپلاستی

فعالیت بعد از ابدومینوپلاستی در این عمل پوست و چربی زیر جلد شکم خارج می شود و عضله این قسمت سفت می شود . در ابدومینوپلاستی عضله شکم در قسمت میانی ترمیم می شود تاعضله سفت شود . در ابتدای عمل می توان لیپوساکشن در مناطق مجاز انجام داد  . پوست اضافی از قسمت تحتانی […]

read more »
Call Now Button